Lời tự sự

Những dòng này được viết ra bằng chính những cảm xúc thật sự hiện tại của nó – đứa con gái tuổi 18 đang lăn

Đọc tiếp...

Anh!

Em vẫn tìm thấy anh ẩn hiện trong những dáng hình vô tình em bắt gặp trên đường. Cái dáng người cao và gầy, đôi

Đọc tiếp...