Ngày anh muốn rời em

Yêu đơn giản

Tôi yêu em theo một thứ cảm xúc giản đơn mà khó ai hiểu được… Em và tôi biết nhau qua ứng dụng “Tinder” mà

Đọc tiếp...

May mà có anh

(truyenngan.com.vn – Tham gia viết bài cho tập truyện “25+ và yêu”) Người ta thường nói một năm nhanh lắm, mà cũng có nhiều biến

Đọc tiếp...

May mà có anh

(truyenngan.com.vn – Tham gia viết bài cho tập truyện “25+ và yêu”) Người ta thường nói một năm nhanh lắm, mà cũng có nhiều biến

Đọc tiếp...

Chiều lỡ cỡ

Sài Gòn thở dài. Chiều nắng ráo. Chiều nào đây? *** Nắng êm êm quấn quanh từng bước chân. Tôi bước vào quán quen, nơi

Đọc tiếp...

Nắng chiều

Thầm lặng, Nguyễn đinh ninh một nỗi sợ. Nỗi sợ ấy cuộn trào, trùng trùng, tạc thành một khối nhà lao giam hãm. Nguyễn đẩy

Đọc tiếp...

Nắng chiều

Thầm lặng, Nguyễn đinh ninh một nỗi sợ. Nỗi sợ ấy cuộn trào, trùng trùng, tạc thành một khối nhà lao giam hãm. Nguyễn đẩy

Đọc tiếp...

Cách ba mùa mưa

Hôm nay trời lại mưa, chẳng biết tôi đang vui hay đang buồn nữa? Nó cứ ở trạng thái bất định, chẳng thể định nghĩa.

Đọc tiếp...

Thôi mùa hoa cải

(Ttruyenngan.com.vn – ham gia viết bài cho tập truyện ngắn “25+ và yêu”) Dòng nước ngoài kia đen kịt lờ đờ chảy về phía hạ

Đọc tiếp...